Termeni și condiții

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Prin utilizarea www.powa.ro vă exprimați acordul cu prezentele termene și condiții de utilizare Site.

POWA – este denumirea comercială a S.C. ENERGY APPLICATION S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Valea Lupului, str. Neagoe Basarab, nr.27, parter, comuna Valea Lupului, județul Iași, având număr de ordine în Registrul Comertului J22/1723/2017, cod unic de înregistrare fiscală RO37736171.

Conținut – termenul se referă la următoarele:

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Consumatorilor de către POWA prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator POWA, Consumatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • date referitoare la POWA, sau alte date privilegiate ale POWA.

Vizitator – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către POWA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între POWA și acesta și care nu necesită crearea și utilizarea unui CONT DE UTILIZATOR.

Consumator – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către POWA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între POWA și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT DE CONSUMATOR.

Advertiser – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către POWA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între POWA și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT DE ADVERTISER.

Utilizator / Cont de utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni.

Furnizor – persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către POWA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între POWA și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT DE FURNIZOR.

Furnizor de energie electrică – Persoană juridică, titular al unei licențe de furnizare, care asigură alimentarea cu energie electrică a unuia sau mai multor consumatori, pe baza unui contract de furnizare.

Furnizorul implicit – este acel furnizor care are obligaţia de a nu refuza furnizarea energiei electrice nici unui consumator casnic sau consumator final cu putere contractată mai mică de 100 kVA din zona deservită până la prima plecare pe piaţa liberă și de a furniza energia electrică la tarife reglementate de ANRE.

Furnizor de ultimă opțiune – furnizorul desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul de furnizare energie electrică în condiţii specifice reglementate, de exemplu în cazul falimentului altui furnizor de energie electrică.

Distribuitor de energie electrică – Orice persoană care deține, sub orice titlu, o rețea electrică de distribuție și este titulară a unei licențe de distribuție prin care răspunde de operarea, asigurarea întreținerii și, dacă este necesar, dezvoltarea rețelei de distribuție într-o anumită zonă și, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a răspunde cererilor rezonabile privind distribuția energiei electrice.

Cont de Consumator – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Consumatorului transmiterea Cererii de schimbare Furnizor și care conține informații despre Consumator si istoricul său in Site (contracte de energie,locații de consum, sesizări, notificări, etc.).

Site – domeniul powa.ro și subdomeniile acestuia.

Ofertă de energie electrică – propunere de preț pentru prestarea de servicii de furnizare energie electrică prezentată prin Site de POWA către Vizitator și Consumator.

Ofertă standard de energie electrică – propunere de preț pentru prestarea de servicii de furnizare energie electrică prezentată prin Site de POWA către Vizitator și Consumator. Datele ofertei fie sunt introduse de Furnizor folosind un Cont de Furnizor, fie sunt introduse de POWA după ce au fost preluate din Comparatorul de preț pentru ofertele de furnizare a energiei electrice de pe site-ul Autorității Naționale De Reglementare În Domeniul Energiei (ANRE).

Ofertă non-standard de energie electrică – propunere de preț pentru prestarea de servicii de furnizare energie electrică prezentată prin Site de POWA către Vizitator și Consumator. Datele ofertei sunt introduse doar de Furnizor folosind un Cont de Furnizor.

Cerere schimbare Furnizor – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între POWA și Consumator prin care Consumatorul transmite POWA, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Servicii de pe Site.

Servicii – orice serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate in Cererea de schimbare Furnizor, care urmează a fi furnizate de către Furnizor, Consumatorului, ca urmare a Cererii de schimbare Furnizor transmise prin POWA.

Documente necesare semnării contractului – acte pe care trebuie să le transmită Consumatorul împreună cu cererea de schimbare Furnizor pentru a semna un contract de servicii de furnizare de electricitate cu noul Furnizor.

Contract – contract de servicii de furnizare de energie electrică, semnat prin utilizarea Site-ului POWA, între Consumator și Furnizor de energie electrică.

Sesizare – schimb de mesaje, desfășurat prin Site-ul POWA, între Consumator și Furnizor de energie electrică sau între Consumator și Distribuitor de energie electrică. Sesizările pentru Deranjamente rețea sunt transmise către Distribuitorul de energie electrică. Sesizările pentru Contracte de energie electrică sunt transmise către Furnizorul de energie electrică.

Notificare – alertă transmisă de POWA către Consumator pentru una dintre următoarele situații: întrerupere programată de energie electrică, modificare stare contract sau oportunitate de preț.

Întrerupere programată de energie electrică – este o notificare transmisă de POWA către Consumatori. Anunță execuția de lucrări programate în rețelele electrice ce duc la întreruperea furnizării energiei electrice la Consumatori. Informațiile sunt introduse pe Site de către POWA. Sursa de preluare a informațiilor este publică.

Stare contract – reprezintă etapele prin care poate trece un Contract.

În funcție de etapele de semnare în care se află un Contract acesta poate avea una dintre următoarele stări:

  1. Draft – este un Contract disponibil în Site ca urmare a trimiterii de către Utilizator a unei Cereri de schimbare Furnizor. Cererea de schimbare Furnizor nu este însoțită de Documente necesare semnării contractului. Această Stare de contract este generată automat de Site.
  2. În așteptare – este un Contract disponibil în Site ca urmare a trimiterii de către Utilizator a unei Cereri de schimbare Furnizor. Cererea de schimbare Furnizor este însoțită de Documente necesare semnării contractului. Contractul cu această stare așteaptă acțiunea de validare Documente necesare semnării contractului de către Furnizor. Această Stare de contract este generată automat de Site.
  3. Contract semnat – este un Contract ce are toate informațiile completate si Powa a obținut confirmare de la Furnizor că acest Contract a fost înregistrat în sistemul Furnizorului (Contractul a intrat în vigoare și își produce efectele). Această Stare de contract este introdusă pe Site de către POWA sau de Furnizor, dacă acesta are Cont de Furnizor.
  4. Contract anulat – este un Contract ce a fost semnat și a fost anulat fie la cererea Consumatorului, fie la cererea Furnizorului. Această Stare de contract este introdusă pe Site de către POWA sau de Furnizor, dacă acesta are Cont de Furnizor.
  5. Contract expirat – este un Contract ce a fost semnat și a avut o perioadă de valabilitate. Contractul nu a fost prelungit de către Consumator. Această Stare de contract este introdusă pe Site de către POWA sau de Furnizor, dacă acesta are Cont de Furnizor.
  6. Contract arhivat – este un Contract ce a fost semnat și a avut o perioadă de valabilitate. Contractul a fost prelungit de către Consumator și s-a generat un Contract nou. Vechiul Contract se păstrează în Site cu Starea de contract “Contract arhivat”. Această Stare de contract este introdusă pe Site de către POWA sau de Furnizor, dacă acesta are Cont de Furnizor.

Oportunitate de preț – reprezintă o Ofertă de energie electrică, pentru un Contract semnat, și care comparativ cu respectivul Contract are un preț mai mic pe kWh.

Anunț sponsorizat – reprezintă un spațiu publicitar de pe Site, ce poate fi închiriat folosind un Cont de Advertiser, și care este marcat clar cu textul „Anunț sponsorizat”.

Cont de Furnizor – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Furnizorului să interacționeze și să semneze Contracte cu Consumatorii și care conține informații despre Furnizor si istoricul său în Site (contracte de energie, sesizări).

Cont de Advertiser – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Advertiserului să interacționeze și să semneze Contracte de publicitate cu POWA și care conține informații despre Advertiser și istoricul său în Site (contracte de publicitate, comunicații cu POWA, etc).

Comandă pachet publicitar – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între POWA și Advertiser prin care Advertiserul transmite POWA, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa Contracte de publicitate de pe Site.

Contract de publicitate – contract de servicii de furnizare de spațiu publicitar pe Site, semnat prin utilizarea Site-ului POWA, între Advertiser și POWA.

POLITICA DE SEMNARE CONTRACTE ONLINE

Accesul în vederea efectuării unei Cereri de schimbare Furnizor îi este permis oricărui Consumator.

Pentru motive justificate POWA își rezervă dreptul de a restricționa accesul Consumatorului în vederea efectuării unei Cereri de schimbare Furnizor în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității Consumatorului pe Site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel POWA. În acest caz, Consumatorul se poate adresa Departamentului de Relații cu Clienții POWA, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor restrictive.

Comunicarea cu POWA se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin modalitățile menționate la secțiunea “contact” din Site.

POWA poate publica pe Site informații despre Servicii și/sau promoții practicate de către Furnizori sau de către oricare alt terț cu care POWA are incheiate contracte de parteneriat.

Toate tarifele aferente Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a POWA.

Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de POWA, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al POWA asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al POWA.

Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

Niciun Conținut transmis către Consumator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea POWA și/sau al angajatului/prepusului POWA care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

SCHIMBAREA FURNIZORULUI

Schimbarea Furnizorului se face conform cu prevederile Ordinului 105/2014 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice.

CONFIDENȚIALITATE

POWA va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui Site, oferiți POWA acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. POWA nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a POWA, Utilizatorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai POWA: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Furnizor și Consumator, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care POWA poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Serviciilor.

FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul Contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între POWA și Utilizatori se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Municipiul Iași.

Copyright © 2023 Powa - Energy Application SRL