Confidențialitate

CAPITOLUL I. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

În vederea oferirii serviciilor noastre și pentru a le putea îmbunătăți POWA prelucrează  datele cu caracter  personal ale utilizatorilor site-ului, cu  respectarea prevederilor legislației de protecție  a datelor cu caracter personal în vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal sus-menționată  este efectuată de către POWA în mod direct. În acest sens, POWA este înregistrat în Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Număr Registru General.

Categoriile de date cu caracter personal ale persoanelor vizate supuse procesarii sunt:  

a) date cu o functie de identificare generala (nume, prenume, pseudonim, data și locul nașterii, țara de origine, cetățenia, naționalitatea, rezidența, adresa de domiciliu și/sau corespondența, dacă este cazul, date referitoare la ocupație și venituri etc.) și date personale cu caracter special sau având o funcție de identificare de aplicabilitate generală (cod  numeric personal, serie și număr act de identitate, număr pașaport);

b) date generate de către POWA pe baza datelor menționate la lit. a) și a operațiunilor realizate de către utilizator, respectiv: cod identificare client etc.;

Refuzul  de a furniza  datele cu caracter  personal determină imposibilitatea  furnizării serviciilor.

Datele  cu caracter  personal ale persoanelor  vizate mentionate anterior  sunt prelucrate in vederea indepliniri urmatoarelor scopuri:  

CAPITOLUL II. SCOPUL COLECTĂRII ȘI PRELUCRĂRII DATELOR

Vă informăm că prelucrarea și colectarea datelor dumneavoastră personale se face de către POWA exclusiv în vederea încheierii de către dumneavoastră a contractelor de energie electrică/gaz cu diveriți furnizori, precum și:

 • Pentru executarea și îmbunătățirea serviciilor de furnizare a energiei electrice/gaz prin preluarea în aplicațiile informatice Powa a datelor oferite, conform cerințelor legale aplicabile;
 • Pentru o mai bună cunoaștere a clienților, în vederea efectuării managementului portofoliului;
 • Pentru implementarea măsurilor de securitate a datelor cu caracter personal;
 • Pentru a vă oferi serviciile solicitate de dumneavoastră prin intermediul site-ului și aplicației noastre, prin optimizarea fluxurilor și a reglementărilor interne (inclusiv optimizarea costurilor serviciilor de furnizare a energiei electrice/gaz);
 • Pentru proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor informatice și a serviciilor IT (inclusiv stocarea de date în țară);
 • Pentru a vă confirma serviciile/produsele pe care le-ați comandat prin intermediul site-ului și aplicației;
 • Pentru a vă furniza informații suplimentare cu privire la serviciile/produsele solicitate;
 • În vederea transmiterii de oferte, mesaje publicitare și marketing;
 • În vederea gestionării reclamațiilor și sesizărilor referitoare la serviciile prestate;

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate, POWA prelucrează datele cu caracter personal care îi sunt furnizate precum și datele pe care site-ul POWA le generează pe baza acestora.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare menționate, POWA poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată, altor persoane fizice sau persoane juridice care prelucrează datele personale  în vederea perfectării contractelor de energie electrică. În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor este posibil ca POWA să transfere anumite categorii de date cu caracter personal către diferiți furnizori de energie electrică sau gaz.

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor de arhivare sau în urma solicitării de ștergere a datelor, POWA să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

 1. Dreptul la informare, reprezintă dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către POWA;
 2. Dreptul de acces la date, reprezintă dreptul de a obține confirmarea din partea POWA, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare, inclusiv punerea la dispoziția dumneavoastră a unui document conținând datele cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării efectuată de catre POWA;
 3. Dreptul  la rectificare, reprezintă dreptul  de a obține rectificarea și  completarea de către POWA a datelor inexacte sau după caz, incomplete; ț
 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), reprezintă dreptul de a obține eliminarea prin ștergere  a datelor dvs. cu caracter personal aflate în bazele  de date ale POWA în masura îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege;  
 5. Dreptul la restricționarea prelucrării, în cazurile și condițiile prevăzute de lege;
 6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date  să fie transmise de catre  POWA către alt operator de date,  în masura în care sunt îndeplinite condițiie prevăzute de lege;
 7. Dreptul  la opozitie, reprezintă  dreptul de a  se opune procesării  datelor cu caracter personal (inclusiv prin crearea de profiluri) din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, în condițiile prevăzute de lege;
 8. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu face subiectul unei decizii luate exclusiv  pe baza unor activități de prelucrare automate cu excepția situațiilor în care aceast tip de activitate este (i) necesară pentru încheierea și/sau executarea unui contract între părți, (ii) reprezintă o cerință a legislației în vigoare, (iii) a fost acceptată în mod expres de către persoana vizată. În cazurile identificate la punctele (i) și (iii), persoana vizată are dreptul a-și exprima punctul de vedere, a obține intervenție umană și de a contesta decizia respectiva.  
 9. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competete, în masura în care va considera necesar.

Locația datelor

Datele sunt stocate pe teritoriul României, în deplina concordanță cu cerințele legale și în condiții de maximă siguranță și protecție.

Datele pot fi procesate de terțe companii furnizoare de serviciile sus-menționate.

POWA în calitate de autor, propietar si administrator al site-ului, respectă caracterul privat și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal al fiecărei persoane fizice care accesează aplicația, respectiv site-ul nostru.

Echipa POWA încearcă să protejeze cât mai mult dreptul la intimitate și la imagine al utilizatorilor site-ului. Ne propunem să vă oferim dumneavoastră, utilizatorilor site-ului, o experiență online sigură, care să nu vă afecteze în mod negativ viața personală. În acest sens depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informațiile pe care dumneavoastră le introduceți în baza noastră de date sunt folosite numai în scopurile prezentate în prezentul capitol.

POWA își asumă obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile prezentate (capilolul II), datele personale care ne sunt furnizate de către utilizatori. Noi utilizăm informațiile strânse de pe site, în scopul de a administra înregistrarea conturilor dvs., de a soluționa întrebările dvs, de a imbunătăți site-ul nostru, de a consulta utilizatorii în vederea creșterii calitații produselor si serviciilor oferite.

Prin crearea și înregistrarea în cont vă dați acordul asupra utilizării datelor dvs cu caracter personal pentru a fi informați prin e-mail sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-urilor web, noilor oportunități oferite de POWA și asupra informațiilor adiționale care sunt în interesul dvs precum și news-lettere cu informații utile.

Orice informație furnizată de către dumneavoastră prin intermediul site-ului va fi considerată și va reprezenta consimțământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de POWA în conformitate cu scopurile prezentate.

În cazul în care aveți nelămuriri, puteți să apelați la metodele de contact prezente în pagina “Contacți-ne”.

CAPITOLUL III. COOKIES

Un cookie este o informație pusă pe calculatorul unui utilizator care identifică informații despre acel user. POWA folosește cookie-uri pentru a oferi o navigare cât mai fluidă și pentru a urmări / memora preferințele vizitatorilor, cu scop statistic, pentru a informa, a optimiza și a difuza anunțuri / reclame în funcție de vizitele anterioare efectuate de un utilizator pe site.
Utilizatorii au opțiunea de a seta browserul astfel încât să respingă cookies, 
click aici pentru dezactivarea acestora. Dar atenție, dezactivarea de cookies va avea un impact negativ asupra navigării pe site, de ex. nu se vor putea vizualiza anumite imagini / accesa anumite opțiuni / facilități.

Copyright © 2023 Powa - Energy Application SRL